header02

Instituut voor Zorg Optimalisatie

Het Instituut voor Zorgoptimalisatie (INSZO) is de betrouwbare partij voor zorgverleners die hun patiëntenzorg willen optimaliseren door middel van datamanagement, analyses en rapportages. INSZO is onderdeel van de PD-groep samen met PHARMO Instituut en Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON). Alle activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van zorgverleners worden uitgevoerd door INSZO. De universitair geschoolde medewerkers hebben inhoudelijke kennis van de zorg en ruimschoots ervaring met data en onderzoek.

Historie

INSZO is vanaf 1 februari 2019 de nieuwe naam voor Meetpunt Kwaliteit. Deze organisatie is in 1997 opgericht door de toenmalige districtshuisartsenvereniging (DHV) Zuidoost Brabant en het Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE, nu Diagnostiek voor U). In verband met kwaliteitswerkplannen werden rapportages opgesteld over het opvolgen van richtlijnen en de samenwerking met medisch specialisten. Met deze informatie kon de DHV samen met apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners gericht interventies inzetten.

Meetpunt Kwaliteit onderzocht vervolgens of de uitgevoerde interventies succesvol waren. De interventies werden altijd ondersteund met feedbackcijfers voor farmacotherapie-overleg (FTO) en diagnostisch toetsoverleg (DTO). Om sturingsinformatie te kunnen leveren werd data gebruikt van laboratoria, apothekers en huisartsen.

In verband met de complexiteit van de dataverzameling is Meetpunt Kwaliteit op zoek gegaan naar een Trusted Third Party (TTP). In 2000 heeft het PHARMO Instituut de verzameling van de data voor haar rekening genomen. In 2012 is STIZON opgericht en sindsdien lopen alle datastromen via STIZON, die toeziet op goed en veilig gebruik van de data.

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden